DU ER HER: FORSIDE > Kommunal sagsbehandler

Kontakt

 

så er du et skridt nærmere et liv uden alkoholproblemer

KONTAKT OS NU >

En personlig kontakt til personalet og det, at vi kender hinanden, gør det nemmere f.eks. at tage telefonen og drøfte muligheder. Vi gør også brug af De udgående Teams (DUT) og samarbejder i borgerens hjem.


LIS FJELDSTED,
Misbrugskonsulent

Møder du alkoholafhængige i dit job?


Mange kommunale sagsbehandlere møder i deres hverdag børn og voksne, der er belastet af egne eller familiens alkoholproblemer, men ved ikke hvordan de kan hjælpe dem. Siden 2007 har kommunerne haft pligt til at have et behandlingssted, hvor de gratis kan henvise alkoholafhængige og deres pårørende til. Læs mere her


 

Hvordan kan Lænke-ambulatorierne hjælpe?


Lænke-ambulatorierne har mere end 50 års erfaring på alkoholområdet og har derfor et stort kendskab til anerkendte og dokumenterede behandlingsmetoder

Lænke-ambulatoriernes tilbyder konsulentrådgivning til sagsbehandlere i kommuner om, hvad man kan gøre, når man møder en alkoholafhængig i sin hverdag. Rådgivningen kan tilrettelægges for enkeltpersoner eller i grupper til både kommuner og institutioner.  

Medarbejderne i Lænke-ambulatoriernes har mange års erfaring i at undervise såkaldte nøglepersoner, som tager den første vanskelige samtale med den alkoholafhængige. Disse nøglepersoner kan naturligvis ikke erstatte behandlere og rådgivere, men kan støtte og formidle kontakten til professionelle behandlere. Lænke-ambulatoriernes alkoholfaglige medarbejdere holder ligeledes oplæg og foredrag som led i kommunens forebyggende informationsaktiviteter over for medarbejdere og borgere samt informerer om centrale emner som fx alkoholens langsigtede skadevirkninger, og hvad kognitiv behandling indebærer.

Se også folderne Har du patienter med alkoholproblemer? samt Familiebehandlingens pjece til kommuner


 

Alkoholpolitik i kommuner og institutionerne


Lænke-ambulatorierne hjælper ikke kun borgere, men også medarbejdere i kommunerne, som har et alkoholproblem. Over 500.000 voksne danskere har et skadeligt forbrug af alkohol, hvilket påvirker arbejdsindsatsen negativt.

Men der kan gøres noget ved problemet. Lænke-ambulatorierne tilbyder professionel og effektiv hjælp i form af konsulentbistand og rådgivning til kommuner og institutioner i, hvordan de kan afhjælpe medarbejderes alkoholafhængighed – til stor gavn for hele arbejdspladsen.

Lænke-ambulatoriernes alkoholfaglige medarbejdere kan i samarbejde med kommunens / institutionens samarbejdsudvalg rådgive og støtte ved udarbejdelsen af en alkoholpolitik, som vil indeholde mere end en forbudspolitik. Det kan fx være en fremadrettet strategi, hvori der indgår uddannelse af såkaldte nøglepersoner, der kan tage den første vanskelige samtale om alkoholproblemet, formulering af en kommunal alkoholpolitik samt udvikling af en model for hjælp til alkoholafhængige medarbejdere.

Lænke-ambulatoriernes behandlingssteder ligger i gode, centrale lokaler, og vi tilbyder skræddersyede løsninger som opfylder kommunen/institutionens behov til en fair pris. Vores side om støttemuligheder for virksomheder og kollega til en alkoholafhængig kan evt. være til yderligere inspiration.


Stofrådgivningen


Stofrådgivningen, som er en del af Lænke-ambulatorierne i Danmark, tilbyder også konsulentbistand og rådgivning til kommuner og institutioner ved formulering og iværksættelse af politikker, efteruddannelse af kommunale medarbejdere og foredrag om forebyggelse og behandling af afhængighed blandt unge. Stofrådgivningen henvender sig til unge under 25.Kontakt:

For yderligere information om Lænke-ambulatoriernes konsulentbistand til kommuner og institutioner kontakt:
Direktør Mikael Jakshøj
Tlf.: 39 455 455
E-mail: mija@laenke-ambulatorierne.dk