DU ER HER: FORSIDE > AMBULATORIERNES TILBUD > Konsulentbistand til kommuner og institutioner

Behandling i Lænke-ambulatorierne


-  Behandling er gratis

-  Der er ingen ventetid
 
-  Du kan blive boende hjemme    og kan passe dit arbejde

-  Behandlingen kan foregå            anonymt

LÆS MERE OM RÅDGIVNING OG BEHANDLING >

Kontakt

 

så er du et skridt nærmere et liv uden alkoholproblemer

KONTAKT OS NU >

Konsulentbistand til kommuner og institutioner


For at gøre opmærksom på, hvad kommuner og institutioner kan gøre, når de møder alkoholafhængige i deres hverdag, tilbyder Lænke-ambulatorierne, som har mere end 50 års erfaring på alkoholområdet og derfor har et stort kendskab til anerkendte og dokumenterede behandlingsmetoder, forskellige former for konsulentbistand og rådgivning, både for enkeltpersoner og grupper.
 

Lænke-ambulatoriernes medarbejdere har mange års erfaring i at undervise såkaldte nøglepersoner, som tager den første vanskelige samtale med den alkoholafhængige. Disse nøglepersoner kan naturligvis ikke erstatte behandlere og rådgivere, men kan støtte og formidle kontakten til professionelle behandlere. Lænke-ambulatoriernes alkoholfaglige medarbejdere holder ligeledes oplæg og foredrag som led i kommunens forebyggende informationsaktiviteter over for medarbejdere og borgere samt informerer om centrale emner som fx alkoholens langsigtede skadevirkninger, og hvad kognitiv behandling indebærer.


Se også folderne Har du patienter med alkoholproblemer? og Familiebehandlingens pjece til kommuner samt siden for Lænkens samarbejdspartnere


 

Stofrådgivning


Lænkens stofrådgivning tilbyder også konsulentbistand og rådgivning til kommuner og institutioner ved formulering og iværksættelse af politikker, efteruddannelse af kommunale medarbejdere og foredrag om forebyggelse og behandling af afhængighed blandt unge. Stofrådgivningen henvender sig til unge under 25.

 


Alkoholpolitik i kommuner og institutionerne


Lænke-ambulatorierne hjælper ikke kun borgere, men også medarbejdere i kommuner og institutioner, som har et alkoholproblem. Over 500.000 voksne danskere har et skadeligt forbrug af alkohol, hvilket påvirker arbejdsindsatsen negativt.

Men der kan gøres noget ved problemet. Lænke-ambulatorierne tilbyder professionel og effektiv hjælp i form af konsulentbistand og rådgivning til kommuner og institutioner i, hvordan de kan afhjælpe medarbejderes alkoholafhængighed – til stor gavn for hele arbejdspladsen.
Lænke-ambulatoriernes alkoholfaglige medarbejdere kan i samarbejde med kommunens / institutionens samarbejdsudvalg rådgive og støtte ved udarbejdelsen af en alkoholpolitik, som vil indeholde mere end en forbudspolitik. Det kan fx være en fremadrettet strategi, hvori der indgår uddannelse af såkaldte nøglepersoner, der kan tage den første vanskelige samtale om alkoholproblemet, formulering af en kommunal alkoholpolitik samt udvikling af en model for hjælp til alkoholafhængige medarbejdere.

Lænke-ambulatoriernes behandlingssteder ligger i gode, centrale lokaler, og vi tilbyder skræddersyede løsninger som opfylder kommunen/institutionens behov til en fair pris. Vores side om støttemuligheder for virksomheder og kollega til en alkoholafhængig kan evt. være til yderligere inspiration.

 


Kontakt:

For yderligere information om Lænke-ambulatoriernes konsulentbistand til kommuner og institutioner kontakt:

Direktør Mikael Jakshøj
Tlf.: 39 455 455
Mobil: 20 553 170
E-mail: mija@laenke-ambulatorierne.dk