DU ER HER: FORSIDE > OM LÆNKEN > Landsforeningen Lænken

Find dit lokale

ambulatorium > 

 

Find din lokale 

Lænkeforening >

kort

Kontakt

 

så er du et skridt nærmere et liv uden alkoholproblemer

KONTAKT OS NU >

Landsforeningen Lænken

LANDSFORENINGEN LÆNKEN FUNGERER SOM KATALYSATOR OVERFOR DE 28 LOKALE FORENINGER RUNDT OM I LANDET MED TILSAMMEN CA. 800 MEDLEMMER / BRUGERE.

 

Sekretariat har til huse på Drejervej i Københavns Nordvest kvarter. Her er ansat sekretær, regnskabsmedarbejder og udviklingskonsulent - svarende til godt 2 fuldtidsstillinger, som har til opgave at understøtte bestyrelsen og udvalgene samt de lokale foreninger og medlemmer.

Der afholdes løbende kurser med henblik på uddannelse og opkvalificering af de frivillige til at varetage opgaverne i foreningerne og arrangeres temaaftner, netværksgrupper, ungegrupper, familieaktiviteter – sommer - efterår og jul.

2 gange årligt udgives medlemsbladet: ”Nyt fra Lænken” som udsendes til foreningerne, misbrugscentre, kriminalforsorgen, kommuner, hospitaler mfl.

Endvidere tages jævnligt initiativ til opstart af projekter, som finansieres via fonde og legater.

Sidst men ikke mindst har Landsforeningen gennem mange år udarbejdet oplysningsmaterialer samt deltaget i forebyggende aktiviteter i kommuner og på hospitaler.

Sekretariatet har kontorfællesskab med organisationen ”Alkohol og Samfund” herunder medarbejdere fra bladet RUS samt hjemmesiden www.hope.dk