DU ER HER: FORSIDE ...SITEMAP

Behandling i Lænke-ambulatorierne


-  Behandling er gratis

-  Der er ingen ventetid
 
-  Du kan blive boende hjemme    og kan passe dit arbejde

-  Behandlingen kan foregå            anonymt

LÆS MERE OM RÅDGIVNING OG BEHANDLING >

Kontakt

 

så er du et skridt nærmere et liv uden alkoholproblemer

KONTAKT OS NU >

> FORSIDE
> NYHEDER
> PRESSE
> BROCHURE
> DOKUMENTATION
> JOB
> LINKS
> SITEMAP

CASES

> Alkoholafhængig
> Pårørende
> Virksomhedsleder
> Kommunal sagsbehandler
> Læge eller sygeplejerske
> Kollega til en alkoholafhængig
> Barn af en alkoholafhængig
> Politiker

AMBULATORIERNES TILBUD

> Alkoholbehandling i lænke-ambulatorierne
> Anonym stofbehandling
> Familiebehandling
> Mindfulness som behandling
> Pårørende
> Tilbagefaldsforebyggelse
> Udgående teams (DUT)
> Konsulentbistand til virksomheder
> Konsulentbistand til kommuner og institutioner
> Psykiatrisk/Psykologisk udredning
> LænkePensionatet
> Stofrådgivning
> Arresthusene i nord- & sydsjælland
> Ringe Statsfængsel
> Kurser og Efteruddannelse
> Kvalitet i alkohobehandling - Projekt om familiebehandling
> Aplan - ny app
> Ung Revers

FÆLLESSKAB UDEN ALKOHOL

> Ny i fællesskabet Lænken
> Lænkeforeninger
> Aktiviteter og kurser
> Landsforeningens foldere, plakater m.v.
> Sekretariatet for Landsforeningen Lænken

OM LÆNKEN

> Lænken
> Lænke-ambulatorierne i Danmark
> Landsforeningen Lænken
> Lænkens Bestyrelser

KONTAKT

> Ambulatorier
> Lænkeforeninger
> Sekretariatet for Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark
> Sekretariatet for Landsforeningen Lænken